Wat doen we?

Pavok organiseert kwaliteitsvolle kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar in een (t)huiselijke sfeer.

Kwaliteitsvolle opvang wordt gegarandeerd door:

  • Een zorgvuldige individuele selectie en begeleiding van kandidaat onthaalouders
  • De continue ondersteuning van onthaalouders in hun dagelijkse taak en hun functioneren via maandelijkse huisbezoeken, vormingen, persoonlijke contacten.
  • De aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind
  • De organisatie van vormingen en opleidingen voor de onthaalouders en de dienst
  • De persoonlijke samenwerking van Pavok als dienst naar ouders en onthaalouders